Welkom op de website van Elmer vzw

 

De naam Elmer is ontleend aan een prentenboek van David McKee. Elmer is een veelkleurige olifant die leeft tussen zijn grijze soortgenoten. Elmer wil graag grijs zijn zoals alle andere olifanten, maar ontdekt dat het ook fijn kan zijn anders te zijn. Aan het einde van het verhaal spreken alle olifanten af dat ze zich eens per jaar in vele kleuren tooien.

De kinderopvang Elmer is veelkleurig en divers.

Elmer is er voor iedereen.

Elmer is gestart als opleidings- en tewerkstellingsproject van vzw EVA (Emancipatie via Arbeid).                                             

Sinds 2004 is de werking verzelfstandigd in vzw Elmer.

 

 

Veel surfplezier en bedankt voor je bezoek !                                                                                                                             

  Elmer een praktijkvoorbeeld van bridging and bonding in de kinderopvang