Wie zijn we?

 

Elmer wil het welzijn, de maatschappelijke kansen en de participatie van gezinnen en kinderen verhogen door het organiseren van buurtdiensten die Nederlandstalige, laagdrempelige, kwalitatieve kinderopvang aanbieden in Brussel.

De werking rond opleiding en tewerkstelling van medewerkers uit kansengroepen maakt hier integraal deel van uit.

Onze begeleiders in opleiding worden geselecteerd uit een groep van mensen die dicht bij de leefwereld van de ouders van Elmer staan. Op die manier werken wij drempelverlagend voor een groep mensen die momenteel nog beperkt in de kinderopvang terecht kunnen. Elmer ondersteunt deze begeleiders in opleiding om een kwalificerende opleiding Kinderzorg af te werken via een alternerend systeem van opleiding en werken, die resulteert in een door Kind & Gezin erkend diploma.

Respect voor diversiteit en het geloof in de positieve groeikansen van elk individu (kind - ouder - medewerker) zijn hierbij belangrijke waarden