Skip
Sluiten

Heb je een suggestie, opmerking of klacht?

Elmer wil SAMEN OPVOEDEN met ouders. Daarbij staan we steeds open voor suggesties en opmerkingen. 

Elmer besteedt bijzondere aandacht aan de dagelijkse contacten met ouders. Hier kunnen de kleine en grotere zorgen uitgewisseld worden.

Daarnaast organiseert Elmer tevredenheidsgesprekken voor ouders wanneer het kind 2 maand in de leefgroep is. Suggesties of opmerkingen kunnen hier doorgegeven worden.
Verder krijgen ouders tweejaarlijks een schriftelijke tevredenheidsbevraging. Ook dit kan helpen om suggesties over de dienstverlening te communiceren.

Indien de dienstverlening van Elmer om de één of andere reden niet voldoet aan de verwachtingen, kan dit op elk moment gemeld worden aan een verantwoordelijke of een begeleider. Zij staan klaar om te luisteren naar opmerkingen en om te zoeken naar oplossingen.

Indien deze gesprekken niet het gewenste resultaat opleveren, kan men ook per brief of mail een klacht indienen bij de verantwoordelijke.

In het kader van ons kwaliteitsbeleid onderzoeken we opmerkingen ernstig, we formuleren een reactie en treffen handelingen ter preventie van dergelijke opmerkingen. Indien nodig, passen we ons kwaliteitssysteem aan.